'; Боловсрол цогцолбор сургууль » Эрхэм зорилго, зорилт
List/Grid

Эрхэм зорилго, зорилт Хэрэглэгч Эрхэм зорилго, зорилт

2022-2023 оны хичээлийн жилийн зорилго, зорилт

2022-2023 оны хичээлийн жилийн зорилго, зорилт

2019-2020 оны хичээлийн жилийн зорилго, зорилт

2019-2020 оны хичээлийн жилийн зорилго, зорилт

Зорилго: Багш бүр хичээл, сургалтын бэлтгэлийг чанартай ханган, үр дүнтэй хэрэгжүүлж, багш, эцэг эх, асран хамгаалагчийн оролцоо, хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, суралцагчийн хөгжил, төлөвшилд ахиц гаргах Дэвшүүлсэн зорилтууд: Багш бүр ээлжит… Дэлгэрэнгүй »