'; Боловсрол цогцолбор сургууль » Багш нарын бүтээлийн жагсаалт
List/Grid

Багш нарын бүтээлийн жагсаалт Хэрэглэгч Багш нарын бүтээлийн жагсаалт

Түгээн дэлгэрүүлэлт – МХБУЗ

Түгээн дэлгэрүүлэлт – МХБУЗ

“Боловсрол” цогцолбор сургуулийн МХБУЗ-ын багш нар дүүргийн бусад сургуулийн мэргэжил нэгт багш нартаа хөтөлбөр хэрхэн боловсруулах тухай түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг амжилттай зохион байгууллаа.