'; Боловсрол цогцолбор сургууль » Журам
List/Grid

Журам Хэрэглэгч Журам

СУРУУЛИЙН СОЁЛЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ аян

СУРУУЛИЙН СОЁЛЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ аян

“СУРУУЛИЙН СОЁЛЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ” 7 хоногийн аян өнөөдрөөс эхэлж байгаа тул идэвхтэй оролцохыг уриалж байна. 6-р ангийн үе ( 6-5 анги)

СУРАЛЦАГЧДЫН ЭЦЭГ ЭХ, АСРАН  ХАМГААЛАГЧ, ХАРГАЛЗАН ДЭМЖИГЧИДТЭЙ БАЙГУУЛАХ ГЭРЭЭ

СУРАЛЦАГЧДЫН ЭЦЭГ ЭХ, АСРАН ХАМГААЛАГЧ, ХАРГАЛЗАН ДЭМЖИГЧИДТЭЙ БАЙГУУЛАХ ГЭРЭЭ