'; Боловсрол цогцолбор сургууль » Багшийн хөгжил хөтөлбөр
List/Grid

Багшийн хөгжил хөтөлбөр Хэрэглэгч Багшийн хөгжил хөтөлбөр

Анги удирдсан багш нарын сургалт

Анги удирдсан багш нарын сургалт

Боловсрол цогцолбор сургууль нь 2019-2020 оны хичээлийн жилд I-XII ангийн 78 бүлэг хичээллэж байгаа бөгөөд тэдгээр 78 анги удирдсан багш нарт сургалтын албанаас сургалт, уулзалт, ярилцлага зохион байгууллаа. Сургалтанд ГБХЗХХэлтсийн… Дэлгэрэнгүй »