'; Боловсрол цогцолбор сургууль » Баг
List/Grid

Баг Хэрэглэгч Баг

Хүүхэд хамгааллын баг

Хүүхэд хамгааллын баг

Бага, дунд боловсролын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.1 дэх заалт, Боловсрол Соёл Шинжлэх ухаан Спортын Яамны Сайдын 2018 оны А/239 дугаар тушаал, 2019 оны А/476 дугаар тушаал, Хөдөлмөр, нийгмийн… Дэлгэрэнгүй »